Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszego wsparcia w pozyskiwaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł zewnętrznych. Przeprowadzimy Państwa firmę przez cały proces pozyskiwania dotacji począwszy od przygotowania analizy możliwości pozyskania funduszy, poprzez przygotowanie pełnego projektu, następnie wniosku oraz rozliczeniu przyznanego dofinansowania.


W zakres naszych usług wchodzą:

- konsultacje w ramach założeń projektu

- opracowanie studium wykonalności projektu

- przygotowanie oraz złożenie kompletnego wniosku

- rozliczanie dotacji